Jelen Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy rögzítse a Karsai Pécs Kft. (székhely: 7630 Pécs, Finn u. 1, cégjegyzékszám: 02-09-065412, nyilvántartó hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11548890-2-02) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket valamint adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

A Karsai Pécs Kft. a www.motohotwear.com weboldalon web áruházat üzemeltet, amelynek során a honlapra látogatók és a honlapon regisztrálók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Karsai Pécs Kft. ezúton tájékoztatja a Felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

Adatkezelés célja

 

A Karsai Pécs Kft. adatkezelésének célja a honlap, a web áruház látogatóinak azonosítása, a megrendelések teljesítése, kiszállítása illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek kiküldése, továbbá a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

 

A Karsai Pécs Kft. a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a honlapon, a web áruházon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során, a megrendelés teljesítése, a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása és hírlevél, vagy egyéb releváns információk küldése érdekében tárolja.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, vásárlóink, látogatóink elégedettségének növelése.

 

A Karsai Pécs Kft. a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

 

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Karsai Pécs Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


A kezelt személyes adatok köre

 

Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

 

 • név (vezeték- és keresztnév)
 • e-mail cím
 • szállítási és számlázási cím
 • telefonszám

 

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

 

 • vezeték és/vagy keresztnév (vagy más megszólítás)
 • e-mail cím

 

Adatkezelés jogalapja

 

A Karsai Pécs Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 

Karsai Pécs Kft. mint Adatkezelő megnevezése:

 

Cégnév: Karsai Pécs Műanyagfeldolgozó és Szerszámgépgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság

Alapítva: 1997. december 16.

Székhely: 7630 Pécs, Finn u. 1.

Cég képviselője: Karsai Béla ügyvezető

Cégjegyzékszám: 02-09-065412

Bejegyző cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11548890-2-02

Adatvédelmi azonosító: NAIH-102937/2016

Fax: 36-72-270-005

Telefon: 36-72-270-000

e-mail cím: info@motohotwear.com

 

Felelősség:

 

A Karsai Pécs Kft. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vásárló e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.Adatkezelés időtartama

 

A Felhasználó személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Vásárló a regisztráció törlését vagy adatainak módosítását bármikor kérheti a info@motohotwear.com e-mail címen illetve a regisztrációt a Felhasználó bármikor saját maga törölheti, a személyes menüpontban megtalálható „regisztráció törlése” gombra kattintva. A Karsai Pécs Kft. azonban nem törölhet olyan adatokat melyek megőrzésére jogszabály erejénél fogva kötelezett. (pl. számviteli jogszabályokban meghatározott számla megőrzési kötelezettség).

 

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 24 hónapig tárolja.

 

Személyes adatot megismerő személyek köre

 

A web áruház használata során a webáruház részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat elsődlegesen a Karsai Pécs Kft. illetve a Karsai Pécs Kft. belső munkatársai jogosultak megismerni. A Karsai Pécs Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben arra a megrendelés feldolgozása, vagy a web áruház üzemeltetése miatt szükség van. (Pl: futárszolgáltat a megrendelés kézbesítéséhez).

 

Adatfeldolgozás, adattovábbítás:

 

A Karsai Pécs Kft. a honlap üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. kiszállítás) adatfeldolgozót vehet  igénybe, aki a Karsai Pécs Kft.-vel kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. A Karsai Pécs Kft. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

 

Adatfeldolgozók megnevezése:

 

Tárhelyszolgáltató neve: UpSolution Kft.

Tárhelyszolgáltató székhelye: 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 1/C

Bejegyző cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 14255296-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-075346

E-mail cím: info@upsolution.hu

 

Futárszolgálat neve: TNT Express Hungary Kft.

Futárszolgálat székhelye: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

Bejegyző cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10376166-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-068137

E-mail cím: huheadoffice@tnt.com

 

Hírlevelet küldő cég neve: Karsai Pécs Kft.

Hírlevelet küldő cég székhelye: 7630 Pécs, Finn u. 1.

Bejegyző cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 11548890-2-02

Cégjegyzékszám: 02-09-065412

E-mail cím: info@motohotwear.com

 

Bankkártyás fizetést biztosító cég neve:  PayPal Inc.

Bankkártyás fizetést biztosító cég székhelye: 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg RCS Luxembourg B 118 349

Bejegyző cégbíróság: Luxembourg RCS

Adószám: 47-2989869

Cégjegyzékszám:

E-mail cím: info@paypal.com

 

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.


Adatok módosítása

 

A Felhasználó adatainak módosítását az alábbi módokon kérheti, illetve hajthatja végre:

 

 • A Felhasználó kérheti a Karsai Pécs Kft.-t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy helytelenül megadott adatok). Módosítást a Karsai Pécs Kft. írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt a info@motohotwear.com e-mail címre kell küldeni.
 • A Felhasználó személyes adatait a weboldalra történt    bejelentkezést követően önmaga is meg tudja változtatni a „saját adatok" menüpontban
 • hírlevélről történő leiratkozás a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan kérhető, illetve törlési kérelem küldhető a info@motohotwear.com. e-mail címre is

 

Egyéb rögzített adatok

 

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Karsai Pécs Kft. fér hozzá.

 

A Karsai Pécs Kft. rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

A honlap html kódja a Karsai Pécs Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

 

Cookie-k:

 

A Szolgáltató, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó saját böngészőjében

 

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

Amennyiben Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Hírlevél

 

A Karsai Pécs Kft. a Honlapon lehetővé teszi a Felhasználók számára, hogy regisztráció nélkül is feliratkozzanak a hírlevélre a kezdőoldal alján található „Hírlevél feliratkozás” menüponton belül.


A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre pedig hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Karsai Pécs Kft. csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a Karsai Pécs Kft. részére küldött levél, e-mail útján, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Karsai Pécs Kft. a Felhasználó minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.

 

A Felhasználó a jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat, így különösen a nevét, címét, megadott mobil telefonszámát, e-mail címét, közvetlen üzletszerzés céljából termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatadás vagy ajánlatok továbbítása érdekében a hozzájárulás visszavonásáig nyilvántartsa, és részére elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján gazdasági reklámot küldjön. A hozzájárulás önkéntes és bármikor lemondható.

 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat módosítása:

 

A Karsai Pécs Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.Adatkezelésben érintettek jogai:


Tájékoztatáshoz való jog

 

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók a Karsai Pécs Kft-től bármikor írásban, a Karsai Pécs Kft. címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, a info@motohotwear.com e-mail címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhetnek, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

E-mailben küldött tájékoztatáskérést a Karsai Pécs Kft. csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mailcíméről küldik.


Amennyiben a Felhasználó kéri, a Karsai Pécs Kft. tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó és a Karsai Pécs Kft. által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Karsai Pécs Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

 

A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Karsai Pécs Kft. munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőségeken keresztül.

 

Adatok helyesbítése, törlése, zárolása


A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Karsai Pécs Kft. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Karsai Pécs Kft. a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A Felhasználó kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Karsai Pécs Kft. zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha a Karsai Pécs Kft. a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

Adatkezelés elleni tiltakozás

 

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Karsai Pécs Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

A Felhasználó a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Név: Karsai Pécs Kft.

Cím: 7630 Pécs, Finn u. 1.,

Telefonszám: 36-72-270-000

E-mail cím: info@motohotwear.com

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján 

 

 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat.

 

Bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők a Karsai Pécs Kft. munkatársai is a info@motohotwear.com e-mail címen.

 

Adatbiztonság

 

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.